Reklamačné podmienky

Reklamácia

Reklamácia tovaru sa striktne riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, je kupujúci povinný s prepravcom vyhotoviť záznam o poškodení a kupujúcemu bude po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z dodávky alebo dodaný iný bezchybný výrobok. Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo viditeľné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po ich odhalení, tj. Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky, pred prvým použitím výrobku, na telefónnom čísle +420 774 742 123 alebo e-mailom na adresu info@rajkrmiv.sk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie obsahu tovaru a fyzického porušenie tovaru nebudú akceptované.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

V prípade reklamácie, kupujúci zašle predávajúcemu reklamovaný tovar, a to doporučene s poistením, inak predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nemu. Zásielky zaslané na dobierku, rovnako tak ako zásielky posielané kupujúcim na náklady predávajúceho predávajúci nepreberá.

Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predávajúci potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 dňová reklamačný doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie - predávajúci zabezpečí odstránenie závady na výrobku na svoje náklady. Pokiaľ odstránenie chyby nie je možné, predávajúci po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový (1), za iný tovar (2) alebo poskytne zľavu z ceny (3), alebo kupujúcemu vráti peniaze (4). Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. Pádom výrobku), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účelom použitia) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svémocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku).

Reklamačný list nájdete tu.

Neviete si rady?
Spýtajte sa nás telefonicky
alebo emailom.
+420 774 742 123
info@rajkrmiv.sk

 

Novinky

 

Anketa

Jakého dopravce preferujete ?
Hlasovalo 3904 ľudí

Chcete ako prvý vedieť o novinkách a akciách?
Prihláste sa k odberu.